Location of Contributor

World    Europe    Western Asia

Сиджил - Видин. Sijill - Vidin

Harvard-Style Citation

Али бин Муса (л. 3б), заедно с печат and Ali bin Musa (f. 3b), with his seal, n.d. Сиджил - Видин. (s.l.): (s.n.)

Services

Description

(Bulgarian) Листове 15а, 43а-44а, 45а-б, 55б и 64б ,2б, 3б, 4а, 6а, 7б, 8б и 9а са незапълнени. Сиджилът е номериран и с мастило и по страници.
Името на кадията се среща и на л. 63а под наследствен опис (л. 62б-63а) от месец шеввал 1130 (август-септември 1718) г. и под заверки на Ахмед, наместник-кадия на каза Поломийе, и Ахмед Рухи, кадия на Поломийе, Кутлувиче и Лом паланка.
Името и печатът на Ахмед бин Муса са поставени и под списък на хлебарите (хаббаз) на л. 86б.
Сиджилът съдържа наследствени описи (голяма част от тях са за столични еничари на служба във Видин), хюджети, преписи на султански документи, вакфийета, хуруфи, арзухали и др. Между тях: берат във връзка със събирането на джизието от немюсюлмани: евреи и християни от казите Видин, Фетхюлислям (Кладово), Поломийе и др., считано от 1 реджеб 1131 (20.V.1719) г. (л. 14б); опис (дефтер) на разходите по ремонт на Видинската крепост от 7 ребиюлсани 1132 (17.ІІ.1720) г. (л. 19а); вакфийе от 1 зилкаде 1131 (15.ІХ.1719) г. за построяването на джамия от страна на Коджа Мустафа паша бин Абдюлменнан, жител на Истанбул и назначен за мухафъз на Видин (л. 30б-31а); ферман от 1-19 шеввал 1130 (28.VІІІ.-6.ІХ. 1718) г., издаден в Одрин и адресиран до Мустафа паша, мухафъз на Видин, и до кадията и началника на митницата на Видин във връзка с определяне на митата за търговските кораби на Австрия (Немче), пътуващи по цялото протежение на р. Дунав и в Южното Черноморие.

Translate to English

Creator

Али бин Муса (л. 3б), заедно с печат

Ali bin Musa (f. 3b), with his seal

Publication

най-ранната дата: Мухаррем 1130 (декември 1717) г. (л. 4б)

Earliest date: Muharrem 1130 (December 1717), f. 4b

крайна дата: 6 зилкаде 1133 (29.VІІІ.1721) г. (л. 64а)

Final date: 6 zilkade 1133 (29 August 1721), f. 64a

Language

Turkish, Ottoman

Resource type

Text

Сиджил / Sijill

 • Extent

  86


 • Format

  38 x 14 cm


 • Provenance

  The European Library

  St. Cyril and St. Methodius National Library - Natsionalna biblioteka Sv. Sv. Kiril i Metodii


Rights Information

 • Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий / St. St. Cyril and Methodius National Library
 • Relation

  Сиджили / Sijills

 • a0590:a0fae6b4-16d9-4280-a1d5-ac319cb7bc66

About the record

Type

Catalogue Record

Available since

2014-06-03