Location of Contributor

World    Europe    Western Asia

Dedication by Jacobus van Bronckhorst van Batenburg in his Album amicorum, including a portrait. Dedicatie van zijn album amicorum aan de inscriptoren door en een portret van Jacobus van Bronckhorst van Batenburg (1553-1582), heer van Anholt, Bahr en Lathum

Harvard-Style Citation

Jacobus van Bronckhorst van Batenburg (1553-1582), n.d. Dedication by Jacobus van Bronckhorst van Batenburg in his Album amicorum, including a portrait. (s.l.): [Douai]

Services

Description

(Dutch) Om studenten weg te houden uit Frankrijk en hun gelegenheid te geven in een katholieke omgeving een opleiding te volgen en wat Frans te leren, opende Filips II in 1562 de universiteit te Douai. Deze instelling verwierf zich al snel een grote populariteit, maar helaas, de meeste studenten trokken na een paar semesters evenzo vrolijk door naar Parijs en Orléans, waar het protestantse geloof welig tierde. Ook Jacob van Bronckhorst van Batenburg volgde die route, maar niet nadat hij zich te Douai in volle glorie had laten vereeuwigen. Twaalf medestudenten volgden dit goede voorbeeld en daardoor beschikken we dankzij zijn album over dertien naar het leven getekende (dus soms met littekens overgehouden aan een duel) afbeeldingen van 16de-eeuwse studenten. Jacob voorzag zijn zeer mooi gebonden album van een ‘titelpagina’ waarop zijn devies ‘Esperant me consomme’ (hopend [op het eeuwig leven] brand ik op) een prominente plaats inneemt. Jacob brandde maar kort, hij sneuvelde al in 1582.
Translate to English

(English) In order to keep students away from France and to give them an opportunity to receive an academic education in a Catholic environment and to learn some French, Philip II founded a university at Douai in 1562. This institution soon acquired great popularity, but alas, after a few semesters most students moved on ever so gladly to Paris and Orleans, where the Protestant religion thrived. Jacob van Bronckhorst van Batenburg also followed this route, but not after having himself immortalized in full splendour in Douai. Twelve fellow students followed this good example and that’s why, thanks to his album, we have thirteen illustrations of 16th-century students, drawn after life (thus, sometimes including scars left from a duel). Jacob provided his exquisitely bound album with a ‘title-page’ on which his device ‘Esperant me consomme’ (hoping [for life eternal] I burn up) occupies a prominent place. Jacob only burnt briefly, already in 1582 he was killed in the battle against the Spaniards.

Creator

Jacobus van Bronckhorst van Batenburg (1553-1582)

Source

Koninklijke Bibliotheek - national library of The Netherlands

Publication

[Douai], 1570-01-01

Language

Latin

Resource type

Still image

Still image

IMAGE

  • Provenance

    The European Library


  • Format

    jpeg


About the record

Type

Catalogue Record

Available since

2014-10-14