För att möta behoven hos det internationella forskningssamhället,erbjuder vår portal snabb och enkel tillgång till europas 48 national- och större forskningsbibliotek.

Användare kan söka och återanvända 25 188 714 digitala objekt och165 471 423 bibliografiska poster.

För att underlätta vidare efterforskningar finns även länkar till andra webbplatser i Europeana-gruppen.

Intressanta samlingar

Sortera på område

Nyligen tillagd

Se deltagare

Upptäck samlingar

Nyheter

The European Library and Science 2.0

The European Library was one of 498 respondents to the European Commission's public consultation on Science 2.0. The Chair of The European Library Board, Bas Savenije, took part in a validation workshop in Madrid on 4th December. The audience comprised major publishers, including Elsevier and Taylor & Francis. Libraries were represented by LIBER and The European Library.

The European Library Open Dataset presented to the Library Semantic Web Community
The European Library Open Dataset (now comprising over 82 million bibliographical records and 3,5 billion triples) was presented at SWIB14 receiving very positive and motivating feedback.
Nyheter