För att möta behoven hos det internationella forskningssamhället,erbjuder vår portal snabb och enkel tillgång till europas 48 national- och större forskningsbibliotek.

Användare kan söka och återanvända 23 044 546 digitala objekt och162 945 292 bibliografiska poster.

För att underlätta vidare efterforskningar finns även länkar till andra webbplatser i Europeana-gruppen.

Intressanta samlingar

Sortera på område

Nyligen tillagd

Se deltagare

Upptäck samlingar

Nyheter

The European Library joins the European Data Infrastructure - EUDAT as a research community

The European Library Open Dataset takes its first step into research e-infrastructures. A subset of The European Library Open Dataset is now accessible through EUDAT's research data discovery service - B2FIND (http://b2find.eudat.eu/group).

The digitised heritage collections of Ghent University Library
The heritage collection of Ghent University Library is one of the most important heritage collections in Belgium. Some of the historical collections have been made digitally available in order to provide world wide access for all Ghent University stakeholders. In many cases, the collections are high resolution and under a Creative Commons licence, allowing for different types of re-use.
Nyheter