För att möta behoven hos det internationella forskningssamhället,erbjuder vår portal snabb och enkel tillgång till europas 48 national- och större forskningsbibliotek.

Användare kan söka och återanvända 26 048 539 digitala objekt och153 170 554 bibliografiska poster.

För att underlätta vidare efterforskningar finns även länkar till andra webbplatser i Europeana-gruppen.

Intressanta samlingar

Sortera på område

Nyligen tillagd

Se deltagare

Upptäck samlingar

Nyheter

1st Swiss Open Cultural Data Hackathon

The 1st Swiss Open Cultural Data Hackathon will take place on 27 / 28 February 2015 at the Swiss National Library in Bern.

The focus will be on using cultural heritage data/content for research purposes in Digital Humanities and related areas, as well as in the context of Wikipedia/Wikimedia.
A bridge across Europe: linking collections at international level

The European Library is the gateway to the collections and data of Europe's national and research libraries, with some 200 million bibliographic records, hundreds of collection descriptions and 25 million digitised objects from all 47 states of the Council of Europe. We operate on the principle of open data for re-use.

Nyheter