För att möta behoven hos det internationella forskningssamhället,erbjuder vår portal snabb och enkel tillgång till europas 48 national- och större forskningsbibliotek.

Användare kan söka och återanvända 23 131 624 digitala objekt och163 039 278 bibliografiska poster.

För att underlätta vidare efterforskningar finns även länkar till andra webbplatser i Europeana-gruppen.

Intressanta samlingar

Sortera på område

Nyligen tillagd

Se deltagare

Upptäck samlingar

Nyheter

Reporting from the 3rd EUDAT conference: insights regarding future contributions from libraries to EUDAT
The European Data Infrastructure (EUDAT) held its 3rd EUDAT Conference last week in Amsterdam, where the future of EUDAT was presented with some interesting insights regarding contributions from the library domain
The European Library joins the European Data Infrastructure - EUDAT as a research community

The European Library Open Dataset takes its first step into research e-infrastructures. A subset of The European Library Open Dataset is now accessible through EUDAT's research data discovery service - B2FIND (http://b2find.eudat.eu/group).

Nyheter