Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Map of Latvia
Bookmark and Share

  • Latvian Title: Latvijas karte
  • Year: 1889
  • By: Siliņš, Matīss
  • Source: National Library of Latvia
  • Language: Latvian
  • View content

English Editorial:In the collection of National library there is only one copy of this map of Latvia. It is the first relatively detailed map of Latvia in Latvian prepared and made by Matiss Silins, the founder of Latvian national cartography. M. Silins worked as a historian, an ethnographer and a translator. His contribution to the history of Latvian cartography is about twenty different plans and maps of different scales, which he prepared and published himself. The author’s wish to provide geographical knowledge to Latvians in their native language is well pronounced. The map was published in 1890 as an appendix to the publication “Atbalss kalendārs”.

Latvian Editorial: Nacionālās bibliotēkas krājumā šī Latvijas karte ir saglabājusies tikai vienā eksemplārā. Tā ir latviešu nacionālās kartogrāfijas pamatlicēja Matīsa Siliņa pirmā visas Latvijas karte latviešu valodā. Matīsa Siliņa vārds ir palicis ne tikai nacionālās kartogrāfijas vēsturē, bet mēs viņu atceramies arī kā vēsturnieku, etnogrāfu un tulkotāju. Viņš ir vadījis Rīgas latviešu biedrības muzeju un bijis Vēstures muzeja direktors. Nenoliedzama ir M. Siliņa vēlme tautiešiem sniegt ģeogrāfiskās zināšanas dzimtajā valodā. Par to liecina viņa devums Latvijas kartogrāfijas vēsturē, kas ir ap divdesmit dažāda mēroga kartes un plāni, ko viņš pats sagatavoja un izdeva. 1888.gadā M. Siliņš sāka veidot izdevumu „Atbalss kalendārs”, kura pielikumos viņš publicēja savas kartes un plānus. Šī Latvijas karte publicēta kā pielikums 1890.gada Atbalss kalendāra izdevumam.