Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Livonia accordingly to division of Henry of Livonia and till the time of the bishops and Grand Master of Holy Order until 1562
Bookmark and Share

  • German Title: Livland nach der Eintheilung Heinrich des Letten und zu den Zeiten der Bischöffe u. Ordensmeister bis 1562
  • Year: 1791
  • By: Friebe, Wilchem Christian; Krause, Johann Wilchem
  • Source: National Library of Latvia
  • Language: German
  • View content

English Editorial:This is the first historic map of Livonia which depicts the territory of nowadays Vidzeme (Latvia) and Estonia as it was seen 200 years before the map was published in 1792. The map was made by Wilhelm Christian Friebe, a Baltic German publicist and scientist, who lived since 1784 * in Marienburg (Aluksne) in Latvia. The map was later redrawn by Johann Wilchem Krause, an architect and professor at the University of Tartu. Noticeable and significant is the frame of the map’s title at the bottom, where the Goddess of Justice is depicted with one scale containing a roll titled “Nation Rights” and, the other, – a cross symbolizing the Church. The map contains illustrations of the inhabitants of Livonia in the 13th century. The map was distributed both separately and as a part of the first Livonian atlas (“Der Atlas von Lieffland…”), published by A. Mellin.

Latvian Editorial: Livonijas karte atspoguļo mūsdienu Latvijas Vidzemes daļas un Igaunijas teritoriju vairāk nekā 200 gadus pirms šīs kartes iznākšanas 1792.gadā. Tā ir pirmā vēsturiskā Livonijas karte. Karti 1790.g. veidojis baltvācu publicists un zinātnieks Vilhelms Kristians Frībe (Wilchem Christian Friebe), kurš kopš 1784.g. dzīvoja Latvijā, Marienburgā (Alūksnē). Vēlāk to pārzīmēja Tartu universitātes profesors, arhitekts Johans Vilhelms Krauze (Johann Wilchem Krause). Kartē atzīmētas seno Latvijas novadu teritorijas, uzrādītas pilis, bīskapu pilis, reljefs. Interesanta un zīmīga ir kartes nosaukuma kartuša, kuras apakšā attēlota dieviete Justīcija ar svariem, kur vienā kausā ir rullis ar uzrakstu „Nācijas tiesības”, bet otrā – krusts, kas simbolizē baznīcu. Karti ietver krāšņas ilustrācijas, kurās attēloti Livonijas iedzīvotāji XIII gs. Karte tika izplatīta gan atsevišķi, gan arī pievienota pirmajam Livonijas atlantam („Der Atlas von Lieffland...” ), ko 18.gs. beigās un 19.gs. sākumā sastādīja un izdeva grāfs L. A. Mellins (L.A. Mellin).