Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Landmap of Latvians
Bookmark and Share

  • Latvian Title: Lantkahrte no latweeschu semmes
  • Year: 1859
  • By: Barons, Krišjānis
  • Source: National Library of Latvia
  • Language: Latvian
  • View content

English Editorial:In the year of 1859 the first book of Baltic geography in the Latvian language “Mūsu tēvzemes aprakstīšana…” (The description of our fatherland…) was published. As an appendix to this book was the map of Latvia - the first cartographic work in Latvian by a Latvian author. The creator of this work was Krishjanis Barons, a representative of the national awakening movement and a collector of folksongs. During the time of writing the book K. Barons studied mathematics and astronomy in the University of Terbata (Estonia), but he was interested also in fatherland’s geography. In the book author described his impressions of journeys through Baltic governorate. The map is rather accurate and clear, and it contains place-names in the Latvian language.

Latvian Editorial: 1859.gadā Jelgavā iznāca pirmā latviešu autora ģeogrāfijas mācību grāmata par Baltijas ģeogrāfiju latviešu valodā „Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti : grāmatiņa priekš skolām un mājām”. Grāmatai bija pievienota šī karte, kas ir pirmā latviešu valodā izdotā Latvijas karte un arī pirmais latviešu autora veikums kartogrāfijā. Izdevuma autors ir 19.gs. latviešu nacionālās atmodas pārstāvis, latviešu tautas dziesmu vācējs un apkopotājs Krišjānis Barons. Grāmatas sarakstīšanas laikā Kr. Barons Tērbatas universitātē (mūsdienu Igaunijā) studēja matemātiku un astronomiju, taču viņa interešu lokā bija arī dzimtenes ģeogrāfija. Grāmatā autors aprakstījis savus novērojumus, kas gūti ceļojumā pa toreizējām Baltijas guberņām (Kurzemi, Vidzemi un Igauniju), kā arī apkopojis citos avotos sastopamās ziņas. Šī Latvijas karte ir diezgan precīza un pārskatāma, tajā uzrādītas administratīvās robežas, lielākās apdzīvotās vietas, galvenie ceļi, bākas, upes, ezeri un reljefs. Kartē daudzi vietvārdi latviskoti atbilstoši mūsdienu latviešu valodai.