Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Baltic, mainly Kurland and part of Latvian Livonia at the time of Henry of Livonia, 1200 and later, till 1300 after Crist
Bookmark and Share

  • Latvian Title: Baltija, visvairs Kurzeme un Vidzemes latviešu daļa Latviešu Indriķa laikā 1200. un vēlāku līdz 1300. p. Kr. dz
  • Year: 1890
  • By: Siliņš, Matīss
  • Source: National Library of Latvia
  • Language: Latvian
  • View content

English Editorial:The author of the first historical map of Baltic issued in Latvian is Latvian cartographer Matiss Silins. The map is interesting with its composition: two maps and three plans of castle mounds are placed on one page. The maps depict South-East coastlands of the Baltic Sea and Eastern lands of Europe in 13th century. In the territory of contemporary Latvia and Estonia the borders of the time before creation of Livonian Confederation in 1243 are shown. The maps depict castles and populated places of our ancestors, castles of the German Order and names of peoples populating this territory in 13th century. This map is very rare and National Library has it in one copy.

Latvian Editorial: Pirmās latviešu valodā izdotās Baltijas vēsturiskās kartes autors ir latviešu kartogrāfs Matīss Siliņš. Karte interesanta ar to, ka uz vienas lapas savietotas divas kartes un trīs Latvijas pilskalnu plāni. Kartēs rādītas Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastes un Eiropas austrumu zemes 13. gadsimtā. Mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijā dotas robežas pirms Livonijas Konfederācijas izveides 1243.g., uzrādītas senču pilis un apdzīvotas vietas, vācu ordeņa pilis, klosteri un baznīcas, kā arī atzīmētas tautas, kas apdzīvoja šīs teritorijas 13.gs. Šī ir ļoti reta karte, kas Nacionālajā bibliotēkā saglabājusies vienā eksemplārā.