Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Lightning over the Tatras
Bookmark and Share

  • Slovak Title: Ponad Tatrou blýska
  • Year: 1844
  • By: Janko Matúška
  • Source: Slovak National Library
  • Language: Slovak
  • View content

English Editorial:The oldest preserved record of the actual national anthem of the Slovak Republic. Hymnic song was created in March 1844 as a protest against the ban of the Ľudovít Štúr´s activities at Evangelical Lyceum in Bratislava. The author of the text is a Slovak romantic poet Janko Matúška (1821 - 1877), strains were taken from the Slovak folk song Kopala studienku. Lyrics were recorded by Viliam Pauliny.

Slovak Editorial: Najstarší zachovaný zápis dnešnej štátnej hymny Slovenskej republiky. Hymnická pieseň vznikla v marci 1844 na protest proti zákazu činnosti Ľudovíta Štúra na bratislavskom evanjelickom lýceu. Autorom textu je slovenský romantický básnik Janko Matúška (1821 – 1877), nápev patril slovenskej ľudovej piesni Kopala studienku. Text zapísal Viliam Pauliny.