Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Bloody sonnets
Bookmark and Share

  • Slovak Title: Krvavé sonety
  • Year: 1914
  • By: Pavol Országh Hviezdoslav
  • Source: Slovak National Library
  • Language: Slovak
  • View content

English Editorial:The cycle of poems called Bloody sonnets is the work of Paul Orszagh Hviezdoslav (1849 - 1921), one of the most important representatives of Slovak literature. Author with this work reacts on the atrocities of World War I and expresses the desire for peace and faith in a better world order. Bloody Sonnets written shortly after the outbreak of war in 1914 were published only in 1919.

Slovak Editorial: Cyklus básní nazvaných Krvavé sonety je dielom Pavla Országha Hviezdoslava (1849 – 1921), jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry. Autor týmto dielom reaguje na ukrutnosti prvej svetovej vojny a vyjadruje svoju túžbu po mieri a vieru v lepšie usporiadanie sveta. Krvavé sonety napísané krátko po vypuknutí vojny v roku 1914 boli uverejnené až v roku 1919.