Back to Exhibition Foyer
To The European Library

The Map of Riga Government
Bookmark and Share

  • Year: 1772
  • By: Schmidt, Johann Friedrich
  • Source: National Library of Latvia
  • Language: Latvian
  • View content

English Editorial:The map of Gubernii of Riga was drawn by Johann Friedrich Schmidt who represents the contribution of the late 18th century tsars’ Russian cartographic school to Latvia’s cartographic depiction. As an administrative union Gubernia of Riga (in the title of map “…Gubernii Rigensis”) was established during the Great Northern War in the 1713 (after occupation of Riga in 1710 by Russian army). The map includes still existing Duchy of Courlandia and Semigalia and a little part of Latgalia. Map publishing year 1772 is remarkable also with the first partition of Poland when historical region of Latvia Latgalia was incorporated in Russia (before it existed as a vassal state of the Polish-Lithuanian Commonwealth). The region of Latgalia in the map is shown as a part of gubernii of Pskow. The map stands out for its comparative accuracy in the cartographic depiction of the Baltic Sea and adjacent lands.

Latvian Editorial: Rīgas guberņas karti zīmējis Johans Frīdrihs Šmits (Johann Friedrich Schmidt). Šī karte ir 18.gadsimta beigu cariskās Krievijas kartogrāfijas skolas autoru devums Latvijas attēlošanā. Karte ir ievērojama ar salīdzinošu precizitāti, tai ir ģeogrāfisko koordinātu tīkls, kam nulles meridiāns ņemts no Dakāras (Āfrikas rietumu krasta). Šī kartes versija ir latīņu valodā (karte sastopama arī krievu valodā). Kartes nosaukumā minēta Rīgas guberņa, kas, kā administratīva vienība, izveidota 1713.gadā, pēc tam, kad 1710.g. Lielā Ziemeļu kara laikā Rīgu ieņema krievu karaspēks. Kartē iekļauta arī vēl pastāvošā Kurzemes un Zemgales hercogiste un neliela daļa no Latgales. Kartes izdošanas gads (1772.g.) ir zīmīgs ar to, ka šajā gadā notika pirmā Polijas dalīšana, kad mūsdienu Latvijas kultūrvēsturisko novadu Latgali pievienoja Krievijai. Līdz tam tā bija iekļauta Polijas-Lietuvas ūnijas sastāvā. Latgales teritorija kartē jau uzrādīta Pleskavas guberņas sastāvā.