Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Viljandi : Castle of Teutonic Order
Bookmark and Share

  • German Title: Fellin : Schlosshof
  • Year: 1910
  • By: Ernst Ring
  • Source: National Library of Estonia
  • Language: German
  • View content

English Editorial:Viljandi Castle of Teutonic Order is one of the first stone strongholds built in Estonia. Following the Riga Castle, Viljandi Castle was the second to largest fortress in old Livonia. The castle stayed in ruins from the beginning of the 17th until end of the 19th century when it was excavated. Since then the castle ruins with the surrounding park have become a popular recreation area.

Estonian Editorial: Viljandi ordulinnus on üks esimestest Eestis rajatud kivilinnustest. Viljandi linnus oli Liivimaal Riia järel suuruselt teine linnus. 17. sajandi algul varemetesse jäänud linnus kaevati lahti 19. sajandi lõpul. Seejärel on linnusevaremed koos neid ümbritseva Lossipargiga kujunenud puhkealaks.