Back to Exhibition Foyer
To The European Library

The tears of the prodigal son
Bookmark and Share

  • Croatian Title: Suse sina rasmetnoga gospodina Giva Frana Gundulichia, vlastelina Dubrouackoga
  • Year: 1703
  • By: Gundulić, Ivan
  • Source: National and University Library, Zagreb
  • Language: Croatian
  • Read the book

English Editorial:Suze sina Razmetnoga' (The tears of the prodigal son) proves a powerful reflection of one man's newly found Christian beliefs. Author Ivan Gundulić (1589–1638) published the work in Venice in 1622, having publicly denounced the love poems and plays of his youth a year earlier. Rather than using the popular style of translating and paraphrasing the Bible, Gundulić treats the theme as a personal confession. In the prodigal son's speech, three voices resonate: the son's; the poet's and the reader's. The poem was written in eight and six-stanza verse, the meter used by Gundulić's contemporaries and followers. A single copy of the first edition is preserved at the National library in Paris. The work was later reprinted in Venice in 1670 and 1703, and Dubrovnik in 1828 and 1838.

Croatian Editorial: Ivan Gundulić (1589.–1638.) svoje je kršćansko uvjerenje snažno , sustavno i dotjerano predstavio u djelu Suze sina razmetnoga, objavljenom u Veneciji 1622., javno obznanivši godinu dana ranije u Pjesnima kralja Davida (1621.) da se odriče ”poroda od tmina”, tj. svojih mladenačkih ljubavnih pjesama i melodrama. Namjesto prepjeva i parafraza, koji su dotada bili uobičajeni, Gundulić biblijsku temu obrađuje kao osobnu ispovijest. U govoru izgubljenoga sina odjekuju tri glasa: sinovljev, pjesnikov i čitateljev, jer čitatelj s pjesnikom izgovara pjesmu i svoju osobnu ispovijed. U trima plačevima (Sagrješenje, Spoznanje, Skrušenje) prikazao je put grješnika od grijeha do obraćenja. Djelo je ispjevano u osmercima i sestinama, pa su taj pjesnički oblik onda rabili Gundulićevi suvremenici i nastavljači. Samo jedan primjerak prvoga izdanja sačuvan je u fondu pariške Nacionalne knjižnice. Djelo je poslije tiskano u Mlecima 1670. i 1703. te u Dubrovniku 1828. i 1838.

Browse

countries

subjects

languages

timeline