Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Logarithmic and Trigonometric Tables
Bookmark and Share

  • German Title: Logaritmisch-Trigonometrische Tafeln
  • Year: 1797
  • By: Vega, Jurij
  • Source: National and University Library
  • Language: German
  • Read the book

English Editorial:Jurij Vega’s name is particularly familiar in mathematics, astronomy, and in other technical sciences for his logarithm tables. New editions of the tables were published in many languages around the world without the name of their author, and few people know that their author is Jurij Vega, the son of a crofter who was made a baron because of this scientific and military achievements. Vega indeed was not just a mathematician, he also tried to use the knowledge he had acquired for very practical purposes, especially in ballistics. As a teacher of mathematics at an artillery school, Vega soon found out that the students were taught without suitable literature or a real system and started to write textbooks for his own subject. He published the first volume of his lectures on mathematics, entitled “Vorlesungen uber die Mathematik”, in Vienna in 1782. Before long, Vega’s occupation made him recognise the shortcomings of the then existing logarithm tables, and he largely dedicated himself to calculating logarithms in the second half of his life. He published his seven-place logarithm tables under the title “Logaritmische, trigonometrische und andere zum Gebrauche der Mathematik eingerichtete Tafeln und Formeln” in Vienna in 1783, increasing the clarity of the tables and also introducing several novelties. The accuracy and versatility of his logarithm tables far surpassed all similar tables of the period and this did not escape his contemporary critics. He further refined and upgraded his calculations in his later works (Logaritmisch-trigonometrisches Handbuch, Thesaurus logarithmorum completus etc.).

Slovenian Editorial: Ime sestavljalca logaritemskih tabel Jurija Vege je dobro poznano zlasti v matematiki, astronomiji in tudi ostalih tehničnih vedah. Nove izdaje tabel so brez imena avtorja izhajale v več jezikih po vsem svetu, le malo pa jih ve, da je njihov avtor Jurij Vega, sin malega kmeta, ki je dobil baronski naziv zaradi znanstvenih in vojaških zaslug. Vega namreč ni bil le matematik, ampak je skušal pridobljeno znanje uporabiti tudi v povsem praktične namene, predvsem na področju balistike. Kot učitelj matematike na topničarski šoli je Vega kmalu ugotovil, da poučujejo brez primernih knjig in brez pravega sistema, zato se je lozil pisanja učbenikov za svoj predmet. Leta 1782 je na Dunaju izdal prvi zvezek (od štirih) svojih matematičnih predavanj z naslovom "Vorlesungen uber die Mathematik". Hitro je spoznal pomanjkljivosti tedanjih logaritemskih tabel, zato se je v svoji drugi polovici življenja ukvarjal predvsem z izračunavanjem logaritmov. Že leta 1783 je na Dunaju izdal logaritemske tabele srednjega obsega, preračunane na sedem decimalk z naslovom "Logaritmische, trigonometrische und andere zum Gebrauche der Mathematik eingerichtete Tafeln und Formeln", ki so po pravilnosti in mnogovrstnosti znatno prekosile vse tovrstne tablice tedanje dobe, kar je priznala tudi tedanja kritika. Kasneje je svoje izračune v več delih ("Logaritmisch-trigonometrisches Handbuch", "Thesaurus logarithmorum completus" itd.) še dodatno nadgradil in izpopolnil.

Browse

countries

subjects

languages

timeline