Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Mihály Csokonai Vitéz collected poems
Bookmark and Share

  • Hungarian Title: Csokonai Vitéz Mihály összes versei
  • Year: 2006
  • By: Csokonai Vitéz Mihály
  • Source: National Széchényi Library
  • Language: Hungarian
  • Read the book

English Editorial:The prominent poet of Hungarian Enlightenment, his poetry is comparable to that of Robert Burns. During his short life he produced an unbelievably rich oeuvre, which is with its breadth of view, its emotional intensity and the distinctiveness of its diction still inspiring. Upon mastering the notions of Enlightenment, he evolved his poetry attested by personal involvement, characterised by a gradual change of his world view from the theological to the scientific. Following Rousseau’s track, he developed poetry which is almost sensually rich with a strong emotional drift, which elevated him to the rank of the greatest poets of world literature. He wrote masterpieces in a rich variety of genres: philological and political poems, comical epics, love poems (’Lilla-poems’), drinking songs, sentimental pieces (Despondency). He employed traditional Hungarian and Western versification, rhyme schemes and stanzas, and he enriched contemporary philosophical thought by national and individual qualities.

Hungarian Editorial: A magyar felvilágosodás világirodalmi rangú költője, Robert Burns-höz hasonlított nagysága. Rövid élete végén hihetetlen gazdag életművet hagyott hátra, amely látókörével, érzelmi telítettségével, versnyelvének sajátosságaival máig inspiráló hatású. A felvilágosodás eszméinek megismerése után alakította ki személyes átéléssel hitelesített költészetét. Amelyet például a teológiai világkép természettudományosba fordulása is jellemez. Rousseau nyomdokain haladva szinte érzéki gazdagságú, erős érzelmi sodrú, világirodalmi léptékkel mérve is maradandó lírát művelt. Műfajai is változatosak: a bölcseleti és politikai indítékú verstől a komikus eposzig, a szerelmes vallomástól (Lilla-versek) a bordalig, a szentimentalizmusba hajló darabokig (Siralom) minden korabeli műfajban remekelt. Változatosan élt a magyaros és a nyugatos verselés rím- és sorfajtáival, valamint a kor világszínvonalú filozófiájának követése harmonizál a nemzeti és egyéni sajátosságokkal.

Browse

countries

subjects

languages

timeline