Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Poems
Bookmark and Share

  • Hungarian Title: Versek
  • Year: 2006
  • By: Arany János
  • Source: National Széchényi Library
  • Language: Hungarian
  • Read the book

English Editorial:János Arany, the poetic giant of 19th century Hungarian literature became the master and example of generations of poets. His work is epoch-marking in all lyrical genres, including songs, ballads, epic and narrative poems. His whole oeuvre is permeated by a national programme, a national character, the study and description of the relationship of politics and moral values and an unbelievable understanding of human nature (The Dedication of the Bridge). His works are often voluminous, his poetic language developed to perfection. His creative powers encompassed the totality of the spectrum of thematic motifs, ways of speaking and lyrical tones; his writings range from political satire (The Lost Constitution) through existential philosophy with an idealist world view to folk-inspired ballads (The Wife of Master Mason Clement) and historical epic poems (Toldi-Trilogy). He is justly believed to be the poet with the richest vocabulary in Hungarian literature, who fascinated both his contemporary readers and posterity by his technical brilliance.

Hungarian Editorial: A XIX. századi magyar irodalom költőóriása – megannyi költőnemzedék példaképe és mestere – minden lírai műfajban korszakosat alkotott: írt dalt és műballadát, eposzt és elbeszélő költeményt, minden, a magyar lírában termékeny műfajban remekműveket alkotott. A témamotívumok, beszédmódok, lírai tónusok összességének skáláján alkotott, a politikai szatírától (Az elveszett alkotmány) az idealista világmagyarázatot nyújtó létfilozófiákon (Letészem a lantot) át a népi ihletésű balladáig (Kőmíves Kelemen) és a történelmi tárgyú elbeszélő költeményig (Toldi-trilógia). Arany János egész, kiterjedt munkásságát átszőtte a nemzeti tematika, a nemzeti jellem, politikus és erkölcs kapcsolatának vizsgálata, ábrázolata; miközben hihetetlen érzéke volt a lélektanhoz is (Híd-avatás). Gyakran alkotott nagy lélegzetű műveket, miközben tökélyre fejlesztette a magyar költői nyelvet. Nem véletlenül őt tartják a legnagyobb szókészlettel alkotó magyar költőnek, aki egyben formai bravúrok sokaságával hívta fel magára kortársai és az utókor kitüntető figyelmét.

Browse

countries

subjects

languages

timeline