Back to Exhibition Foyer
To The European Library

A Torture Rack: An Old Legend for Young Readers
Bookmark and Share

  • Polish Title: Madejowe łoże : stara klechda dla młodych czytelników : w XX pieśniach
  • Year: 1909
  • By: Rydel, Lucjan
  • Source: The National Library of Poland
  • Language: Polish
  • Read the book

English Editorial:Rydel Lucjan (1870-1918) was a poet, playwright, prosaist and director. He lectured on the history of Greek art at the Academy of Fine Art in Krakow. Rydel published theatre reviews in the newspaper "Czas". He was the director of the Juliusz Słowacki Theatre in Krakow (Polish: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie). For future generations, he would remain, however, the prototype of the Bridesgroom from "The Wedding" by Wyspiański. The most important work of Rydel is a nativity play, inspired by folk rituals and customs, called "Polish Bethlehem". His literary output was dominated by folk motifs, an example of which can be seen in "A Torture Rack", with its main theme taken from traditional literature. This tale, stylized to resemble a nursery tale, describes what happens to a boy named Witek during his trip to hell.

Polish Editorial: Rydel Lucjan (1870-1918)- poeta, dramaturg, prozaik, reżyser. Wykładał historię sztuki greckiej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, publikował recenzje teatralne w dzienniku "Czas", był dyrektorem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dla potomnych pozostaje jednak pierwowzorem postaci Pana Młodego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. Za najważniejsze dzieło Rydla uważa się inspirowane obrzędami ludowymi bożonarodzeniowe misterium "Betlejem polskie". W jego twórczości dominowały motywy ludowe, czego przykładem jest poemat bajeczny "Madejowe łoże" o temacie zaczerpniętym z literatury tradycyjnej. W klechdzie stylizowanej na opowieść niańki opisuje wyprawę chłopca Witka do piekieł.

Browse

countries

subjects

languages

timeline